Thursday, April 30, 2009

Zgjedhet Kryesues i KK z.Burim Gërguri

Tash e tutje pushteti ekzekutiv dhe ai legjislativ në Komunën tone nga radhet e AAK-së do të jete kështu:
Kryesues i Kuvendit të Komunës z.Burim GËRGURI
Drejtoria për Arsim,Kulturë,Rini,Sport znj.Rifadije PALOJA
Drejtoria e Shëndëtësisë dhe Mirëqenie Sociale z.Fatmir BERBATOFCI

Deputet të asambles komunale janë;
Burim Gërguri deputet dhe Kryesues i KUVENDIT KOMUNAL
Haki JASHARI Shef i grupi parlamentar
Shyhret Gashi deputete e kuvendit të Komunës