Friday, April 25, 2008

Kuvendet e Nëndegeve

Kuvendet e nëndegëve të AAK-së


Nëndega Data Ora Lokacioni

1. Obiliq1 24.04.2008 16 Shkollë
2. Obiliq 2 26.04.2008 14
3. Obiliq 3
4. Obiliq 4
5. Mazgit i Epërm 07.05.2008 18 Shkollë
6. Mazgit i Ultë
7. Lajthishtë
8. Raskovë 03.05.2008 16 Shkolle
9. Millosheve 03.05.2008 18 Shkolle
10. Palaj 10.05.2008 14 Shkolle
11. Hade 10.05.2008 17 Shkollë
12. Dardhishtë 11.05.2008 17 Shkollë
13. Lazarevë
14. Shkabaj 04.05.2008 18 Shkollë


Dega e AAK-së Obiliq